19 juni 2018 - Oudemanhuispoort, Amsterdam

Waarheid en vertrouwen – Journalistiek die terugvecht

Bestel tickets - €165 (NVJ- of VVOJ-leden €135)

Eerste 15 freelancers - €75,00

Studenten - €25

Waarheid en vertrouwen stonden in 2017 centraal op de Expertisedag. In 2018 is de urgentie van dit thema alleen maar gegroeid. Wat kan de vertrouwensband tussen het publiek en de journalistiek vergroten en de afstand verkleinen? Welke technologische oplossingen zijn er? En wat zal altijd mensenwerk blijven? We zoomen in op journalisten die terugvechten met: publieksparticipatie in het onderzoeksproces, met blockchain-technologie, en via de laatste ontwikkelingen op het gebied van factchecking. Ook werpen we onze kritische blik op constructieve en oplossingsgerichte journalistiek als een mogelijke remedie.

Zoals elk jaar brengen internationale pioniers veel concrete tips voor journalisten die zich snel willen laten bijpraten: hoe op digitale wijze nieuws beter te vinden, te checken en te verspreiden? Hoe is de waarheidsvinding te verbeteren en het vertrouwen met het publiek te herstellen? De Grote Expertisedag Nieuwe Media staat onder voorzitterschap van Bas Mesters, directeur van het Expertisecentrum Journalistiek.

Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers

Uit New York: Keith Hammonds

President Solutions Journalism Network (SJN)

Keith Hammonds is president van het Solutions Journalism Network (SJN). Het SJN ziet een grote noodzaak om de journalistiek te repareren. Onze huidige nieuwsvoorziening versterkt volgens Hammonds bij de lezers gevoelens van wrok, economisch fatalisme, cynisme en werkt vervreemdend.

Journalistiek zou burgerschap juist moeten bevorderen. Dat doet Solutions Journalism Network door het publiek naast de dilemma’s oplossingsrichtingen te presenteren. In zijn keynote speech laat Keith zien hoe verschillende newsrooms deze aanpak hebben gebruikt om het vertrouwen terug te winnen en het publieke debat te verschuiven.

Keith is vanaf de oprichting in 2013 betrokken bij het Solutions Journalism Network. Daarvoor werkte hij als eindredacteur bij Fast Company, was bureauchef en redacteur voor BusinessWeek en schreef voor de New York Times in Londen en Johannesburg.

Uit LA: Maria Bustillos

Oprichter Popula

Maria Bustillos is hoofdredacteur van Popula, een journalistiek medium dat op het blockchain-platform Civil draait. Toen zij in 2013 voor The New Yorker over blockchain-technologie schreef, werd zij enthousiast over de mogelijkheden die deze nieuwe technologie de journalistiek kan bieden.

Het digitale medialandschap staat volgens haar onder de toenemende druk van censuur en slinkende inkomsten. Bovendien is onze technologische infrastructuur fragiel: Een wijziging is geruisloos gemaakt, linkrot is overal zichtbaar en een nieuwe eigenaar kan ervoor kiezen om het digitale archief te verwijderen.

Blockchain-technologie kan volgens Maria een antwoord geven op deze problemen. In haar keynote speech zal Maria uitleggen hoe het decentrale karakter van de blockchain voor een oncorrumpeerbaar archief kan zorgen. Ook zal Maria uitleggen hoe de blockchain lezersparticipatie bevordert en een alternatief verdienmodel mogelijk maakt. Maria schreef eerder voor The New York Times, The New Yorker, Harper’s en The Guardian.

Matthew Mulligan

Factchecker Storyful

Matthew Mulligan is een factchecker van Storyful, een social news agency met een editorial team dat samenwerkt met redacties om ooggetuigejournalistiek en achtergronden te vinden, verifiëren en publiceren. Mulligan werkte embedded op de redactie van The Times, The Sun en nu The Sunday Times. Hij staat de krant bij in breaking news situaties, real-time factchecking en intelligence. Zijn presentatie draait om voorbeelden uit de praktijk en de nieuwste strategieën op het gebied van verificatie. Hoe komt informatie via obscure sites uiteindelijk in de Twitter-timeline van bekende politici? Wat waren zijn grootste ‘vangsten’ als het gaat om Fake News. Welke tools, procedures en strategieën gebruikt hij? En wat zijn de dilemma’s in zijn werk. Dit aan de hand van de meest actuele dossiers, zoals het referendum over abortus in Ierland en de manier waarop dit wordt gemanipuleerd.

Farida Vis

Directeur Visual Social Media Lab (VSML)

Farida Vis is directeur van het Visual Social Media Lab (VSML), dat onderzoekers samenbrengt die geïnteresseerd zijn in de analyse van afbeeldingen op sociale media. Ze is hoogleraar Digital Media aan de Manchester School of Art. Ze werkt in het First Draft’s Academic Partner Network aan gezamenlijke projecten rondom mis-/desinformatie via afbeeldingen. Farida zal spreken over de kracht en de gevaren van memes. Steeds meer mensen maken en delen deze (vaak grappige) digitale afbeeldingen. Memes zijn volgens Farida als genen: informatiepakketjes die de samenleving beïnvloeden, zoals genen natuurlijke processen beïnvloeden. Memes hebben een grote impact op vooral laaggeletterd publiek. Hoe memes te factchecken? En hoe kun je memes gebruiken als bronnen voor nieuwe verhalen? Kun je memes als journalist inzetten om de impact en de verspreiding van je verhaal te vergroten?

Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies Case studies

Henk van der Aa

Eindredacteur Brandpunt+

Henk van der Aa heeft het soms wat druk. Hij is verslaggever, presentator en eindredacteur bij Brandpunt+, de opvolger van het actualiteitenprogramma Brandpunt. Met de toegevoegde plus in de naam wil Brandpunt zich op meer richten dan het lichten van tegels alleen. Ook het in beeld brengen van oplossingen is nodig om de waarheid recht te doen en het vertrouwen met de kijker te herstellen, zo is het idee. Henk staat stil bij de ervaringen die Brandpunt+ heeft opgedaan na een seizoen constructieve journalistiek. Wat leverde het op? Viel het mee? Wat moet anders? Hoe is de redactie veranderd en kan de trouwe kijker de nieuwe opzet ook waarderen?

Ludo Hekman

Lighthouse Reports

Ludo Hekman is journalist en creative producer. Hij werkt voor print, online en TV in landen als Irak, Iran en Afghanistan. Hij coördineerde het project #DutchArms, waarin zijn bedrijf Lighthouse Reports samen met het onderzoekscollectief Bellingcat en de KRO-NCRV de Nederlandse wapenexport in kaart bracht. Nederland behoort namelijk tot de top tien van internationale wapenexporteurs, maar het is onduidelijk of alle wapens na de levering wel in de juiste handen zijn beland. Samen met datajournalist Jerry Vermanen kijkt hij in deze presentatie terug op de samenwerking met het publiek, met burgerjournalisten, en het twee weken durende bootcamp waarin ze foto’s en data analyseerden. Wat hebben zij geleerd van deze coproductie met publiek? En hoe ziet het aanstaande Europese vervolgonderzoek er uit?

Jerry Vermanen

Datajournalist KRO-NCRV

Jerry Vermanen werkt als data- en onderzoeksjournalist bij de publieke omroep. Daarvoor werkte hij als fulltime datajournalist bij NU.nl. Vermanen is de bedenker en projectleider van RegioHack, een datajournalistiek project door de regionale dagbladen de Stentor en TC Tubantia. Samen met Ludo Hekman geeft hij een presentatie over #DutchArms.

Karel Smouter

Docent Windesheim

Karel Smouter is voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Correspondent en inmiddels als docent ‘constructieve journalistiek’ verbonden aan Hogeschool Windesheim. Voor de Correspondent gaat hij op zoek naar een manier waarop de dialoog op internet op een rijkere en meer respectvolle manier kan worden gevoerd. Hij komt vertellen over zijn eerste bevindingen en zal met Henk van der Aa in gesprek gaan over constructieve journalistiek.

Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat Debat

Stelling

Gespreksleider:

Bas Mesters

Karel Smouter

Docent Windesheim

Karel Smouter is voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Correspondent en inmiddels als docent ‘constructieve journalistiek’ verbonden aan Hogeschool Windesheim.

Henk van der Aa

Eindredacteur Brandpunt+

Henk van der Aa heeft het soms wat druk. Hij is verslaggever, presentator en eindredacteur bij Brandpunt+, de opvolger van het actualiteitenprogramma Brandpunt.

Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass

Masterclasses

Max 10 aanmeldingen per masterclass

Ludo Hekman & Jerry Vermanen

Geolocalisering van foto's en video's

Tijdens deze Masterclass leer je hoe je zelf de locatie van foto’s en video’s kunt verifiëren. Ook laten Ludo Hekman (Lighthouse Reports) en Jerry Vermanen (KRO-NCRV Data) zien hoe zij het publiek inschakelden om de uiteindelijke bestemming van Nederlandse wapens te achterhalen. Ten slotte gaan ze in op wat er nodig is om succesvol en gelijktijdig met verschillende redacties en onderzoekers samen te werken.

Klik hier om je aan te melden (max 10 personen).

Farida Vis

Memes, journalistiek en visuele misinformatie

Deze masterclass haakt vooral in op deze vraag: hoe kun je memes gebruiken als bronnen voor nieuwe verhalen? Aan de hand van een aantal voorbeelden zullen we in kleine groepjes samen naar verschillende afbeeldening kijken en bespreken hoe je deze het beste zou kunnen benaderen. Welke vragen zou je kunnen stellen om memes en afbeeldingen van sociale media beter te kunnen begrijpen? Zijn daar goede methodes voor? En zou je memes als journalist kunnen inzetten om de impact en de verspreiding van je verhaal te vergroten?

Klik hier om je aan te melden (max 10 personen).

Keith Hammonds

Launch your high-impact solutions reporting project

Drawing from the Solutions Journalism Network’s learning across hundreds of solutions projects from its community of newsrooms and journalists, we’ll frame out key principles for: identifying opportunities for strong solutions projects, finding and vetting solutions story ideas, reporting and structuring solutions stories, connecting solutions stories to audience and community engagement activities. Come with your ideas. We’ll workshop them together, mapping out possible reporting and engagement approaches and, where possible, identifying specific models and sources to anchor your work.

Klik hier om je aan te melden (max 10 personen).

Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda

Inloop

6.45 - 7.15 UUR

Introductie

7.15 - 7.30 UUR

Bas Mesters (directeur ECJ) OMHP D.108

Keynote

7.30 - 8.45 UUR

Keith Hammonds (Solutions Journalism Network) – Solutions Journalism in the Trump age

Pauze

8.45 - 9.15 UUR

Debat

9.15 - 9.45 UUR

Constructieve journalistiek – lessons learned tussen Henk van der Aa (Brandpunt+) en Karel Smouter (Windesheim/De Correspondent)

Case study

9.45 - 10.15 UUR

Ludo Hekman en Jerry Vermanen – Co-productie met publiek

Lunch

10.15 - 11.15 UUR

Keynote

11.15 - 12.00 UUR

Farida Vis – Kracht en gevaar van memes

Pauze

12.00 - 12.15 UUR

Keynote

12.15 - 13.15 UUR

Maria Bustillos – Blockchain in de journalistiek

Pauze

13.15 - 13.45 UUR

Keynote

13.45 - 14.45 UUR

Matthew Mulligan (Storyful) – Verifying the internet

Borrel

14.45 - 16.00 UUR

Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten & Locatie & Kosten &

Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort, Amsterdam (zalen D108 en D109).De locatie bevindt zich op 15 minuten loopafstand vanaf het Centraal Station. De Oudemanhuispoort is ook goed bereikbaar met de tram. Vanaf Centraal Station: tram 4, 9, 16 of 24 (halte Spui).

Kosten Ticket: 165 euro (incl. BTW en lunch). Freelancers korting: 75 euro (incl. BTW en lunch). Ticket voor studenten (op vertoon van een geldige collegekaart): 25 euro.

Voor groepsreserveringen of vragen mail naar info@expertisecentrumjournalistiek.nl.

Regulier - €165,- NVJ-leden – €135,- VVOJ-leden – €135 Freelancers - €75,00 Studenten - €25,-

Bestellen